Clickbait en feitenkennis, een onmogelijk paar?

12 april 2023 in
Clickbait en feitenkennis, een onmogelijk paar?
Tim

Het schijnt is het slecht voor mijn hart om commentaren te lezen op de website van Het Laatste Nieuws (HLN voor de vrienden), maar kan mijn nieuwsgierige aard het toch niet laten om ze te lezen. Ik wil immers weten wat er leeft bij de lezers of wat men denkt over bepaalde materie en in het bijzonder wanneer er iets verschijnt over elektrische mobiliteit. 

HLN en de clickbait

In de weekendeditie kan je dit artikel rechts lezen: 

Het zit achter een betaalmuur, dus dien me te beperken tot de beschrijvende titel, maar die titel is volgens mij voldoende voor de doorsnee lezer om erop te reageren (ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal een abonnement hebben). 


De meeste reacties zijn negatief en bevatten een waaier aan tegenargumenten van te duur tot de kerktoren of het milieu. Heel vaak zijn ze echter gestoeld op onwetendheid en lijken de niet EV-rijders meer te weten over EV’s dan de EV-rijders zelf. Maar goed, mijn hart kreeg het wat moeilijker bij onderstaande reactie:

There's more to it

Jij als EV-rijder zal wellicht ook meteen denken: 'en de benzine- of dieselwagen dan?'. Inderdaad, ook mijn eerste reactie, die ik meteen wat uitbreid met: 'of denk je dat benzine zomaar, kant-en-klaar, geraffineerd uit de pomp komt?'. Want dat is toch echt wel een discussie waard. De klassieke autoindustrie heeft lang de mensen een rad voor de ogen gedraaid door te dwepen met een lage CO2-uitstoot van zowel diesels als benzine, op basis van ideale rijomstandigheden zonder ook maar enig moment rekening te houden met het traject dat de brandstof heeft afgelegd tot aan de pomp. Als je de CO2-uitstoot vanaf het oppompen van olie, het vervoer, het raffineren, opnieuw vervoeren en stockeren mee in rekening brengt, ligt de ware CO2-uitstoot aanzienlijk hoger.

Ja, het produceren van batterijen heeft nog wat af te leggen om dat proces CO2-neutraal te maken, maar we zijn goed op weg en daarvoor zijn er al diverse initiatieven opgestart (denk aan Northvolt). En ja, van zodra een elektrische wagen van de band rolt, heeft ie al meer CO2 verbruikt dan zijn fossiele tegenhanger. Maar van zodra er met de wagen gereden wordt, zal een EV een aanzienlijk lagere CO2-bijdrage genereren dan een conventionele wagen. Vermits er jaar op jaar meer hernieuwbare energie in Europa bijkomt, zal die uitstoot bovendien ook telkens weer zakken, terwijl die van een conventionele wagen rond hetzelfde niveau zal blijven hangen. Zo kom je gedurende de levenscyclus van een elektrische wagen op een CO2-uitstoot die 3x lager is dan zijn fossiele tegenhanger. We zeggen dat al enkele jaren en die waarden zullen bij meer hernieuwbare energie nog wel veranderen.

Uitputting van grondstoffen en recyclage

Een ander punt is de uitputting van grondstoffen en de milieubelasting. We zijn even verschillende bronnen gaan opzoeken betreffende uitputting van grondstoffen en tot op heden bevinden nikkel en lithium zich op globaal niveau echt nog in de marginale marge wanneer je kijkt naar alle andere ontginning die op onze planeet plaatsvindt (zie hoger). We zien ook dat batterijproducenten en autofabrikanten inspanningen leveren om bepaalde grondstoffen te vervangen door andere, minder impactvolle tegenhangers, of zelfs volledig weglaten. Batterijontwikkeling staat dan ook niet stil. Idem wat recyclage betreft, ook daar worden sprongen gemaakt en gaan we van een lineair naar een circulair model, met second life-initiatieven.

Bron: BebatWe zijn in staat om ook almaar meer componenten te recycleren, waardoor de impact op nodeloze ontginning en CO2 sterk verlaagt.

Het is heel makkelijk om op een forum iets te posten dat makkelijk als waarheid wordt aanzien. Zeker bij de transitie naar nieuwe technologie is er een wat ongemakkelijke tegenstand, dat is een patroon dat zich altijd wel heeft vertoond bij een disruptie zoals die van elektrische mobiliteit. Waar ik me echter tegen zal blijven verzetten is dat men zich vanuit de onwetendheid meteen een mening vormt zonder die uitspraken te toetsen aan actuele feiten. Ook EV-technologie en batterijtechnologie maken sprongen, evolueren en worden beter, met een lagere CO2-uitstoot, dalende prijzen, beter recyclage en een meer doorgedreven educatie. Vooral dat laatste beschouwen we als een van onze missies.

Groeten,

Tim

in EV
Clickbait en feitenkennis, een onmogelijk paar?
Tim 12 april 2023
Deel deze post
Labels
Archiveren