Watt's Next

'sup?

We geloven in een groene toekomst. Vanuit die insteek willen we samen met partnerondernemingen timmeren aan projecten die groene energie en e-mobiliteit toegankelijk maken voor iedereen.

De 21ste eeuw wordt vaak bestempeld als de eeuw van de vernieuwing. Desondanks gebruiken we nog fossiele brandstoffen voor onze verplaatsingen. We willen toch vooral focussen op die innovatie en inzetten op de transitie naar uitstootvrije mobiliteit.

In tijden waarin energie duurder lijkt te worden, moeten we durven kijken naar innovaties die de prijs kunnen doen zakken. Het creëren van die ruimte door de wetgever te begeleiden, taboes te doorbreken en betaalbaarheid na te streven, helpt ons de doelen van de Green Deal te bereiken.

 
 
 
 
 
 

Verkoop/EV- & energieadvies

Planning/installatie/

helpdesk


Volg ons

Copyright © Alle rechten voorbehouden


BE0759501189


Algemene voorwaarden